De Groene agenda:
geld, water en bomen

Mobirise

01.

Onze Groene Raadsleden Guy Kestens en Doreen Iwens hadden op de Gemeenteraad van 25 maart vragen bij de hoge uitgaven (meer dan 500.000 euro) die het bestuur o.a. voorziet voor de renovatie van het gemeentehuis. Die zijn volgens het bestuur dringend nodig. Maar kan dat zo maar zo lang er geen beleidsplan is? Dat wilden de Groene raadsleden graag weten, maar ze moesten zich tevreden stellen met de uitleg dat die plannen pas in juni klaar zijn, zoals bij de vorige legislatuuur.

02.

Bovendien bracht Groen de bevoegde Schepen Eggers ervan op de hoogte dat de gemeente voor die renovatie bij Fluvius subsidies kan aanvragen. Vlaanderen maakt voor lokale duurzame energieprojecten 6 miljoen euro vrij. Tot 29 april kan ons bestuur nog projecten indienen. Dringend aan de slag dus, beste bestuurders. Tot slot: onze vraag om op het dak van het Administratief Centrum in een coöperatie met de burgers zonnepanelen te plaatsen werd afgewimpeld met de opmerking dat dat ook nog kon op Den Bussel en de Sporthal. Waarvan akte.

03.

Voorts zetten de raadsleden Kestens en Iwens de zorgwekkende grondwaterstand in onze regio en de gevolgen van de zware storm van zondag 10 maart, als belangrijke eigen punten op de agenda. Het gemeentepersoneel heeft de dagen na de storm wel schitterend werk verricht, maar Groen wil een meer structurele aanpak van het bosbeheer en de waterhuishouding.

Mobirise