De Groene agenda van december 2022

Mobirise

01. Voor biodiverse paardenweiden

De zogeheten ‘verpaarding’ van landbouwgronden gebeurt ook meer en meer in Keerbergen.
Paardenbezitters kunnen gemotiveerd worden om - ook in het belang van hun eigen dieren - op een duurzamere manier om te gaan met de natuur. Bomen en struiken, levende hagen helpen tegen de opwarming van de aarde. Ze verhogen ook het welzijn van de dieren: ze bieden een beschutting tegen de zon, zorgen voor bijkomende voeding, voor een grotere biodiversiteit. Groen vraagt het bestuur daarom om eigenaars van paarden te ondersteunen om hun gronden te vergroenen. Vlaanderen wijst hierin alvast de weg via www.agroforestryvlaanderen.be
Verdere informatie is ook te vinden bij

https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Weidescherm_Brochure-leidraad-inclusief-bedrijfsportretten_HR_compressed.pdf

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/project-versterkt-biodiversiteit-om-en-op-dertig-paardenweides/45452 

02. Een tijdelijke parkeerkaart in het centrum

De volgende twee jaar, tijdens de heraanleg van het dorpscentrum, zal het aantal parkeerplaatsen op het dorpsplein en in de dorpsstraat beperkt zijn. Vooral ook omdat nu nog sommige auto’s er een hele dag blijven staan, wat toch niet de bedoeling kan zijn. Groen stelt daarom voor om in het centrum tijdelijk een parkeerkaart in te voeren, waardoor de parkeertijd beperkt wordt en er parkeerruimte vrij komt. Ook willen we wie werkt en/of woont aan het gemeenteplein of in de dorpsstraat een bewonerskaart geven. Voorts vindt Groen het net nu belangrijk om de bevolking opnieuw te sensibiliseren om met de fiets naar het centrum te komen.
De meerderheid vindt zo’n veralgemeende parkeerkaart en een bewonerskaart niet nodig, maar ze belooft wel een extra inspanning te doen om de mensen te overtuigen meer gebruik te maken van de fiets.
Wij zijn benieuwd en controleren of het wat wordt met zo’n sensibiliseringscampagne.


De Groene agenda van november 2022

Mobirise

01. Voor wanneer De Gele Doos?

Op 23 maart 2021 bracht Groen De Gele Doos (een soort van brooddoos met persoonlijke medische gegevens voor de hulpdiensten) al op de gemeenteraad. Toen keurde de gemeenteraad ons voorstel om De Gele Doos op de agenda te plaatsen van de volgende vergadering van de eerstelijnszone Leuven Noord, unaniem goed. Maar wat was er ondertussen met die Gele Doos gebeurd? Wanneer zouden ook de talrijke senioren van Keerbergen zich veiliger kunnen voelen met zo’n gele doos in de koelkast?
Schepen Liesbeth Claesen zei dat door allerlei omstandigheden de zorgraad niet meer samengekomen was, maar dat zij zelf bij de eerstvolgende zitting van die raad De Gele Doos op de agenda zal plaatsen.

Hopelijk komt er nu snel schot in de zaak.

De Groene agenda van oktober 2022

Mobirise

01. Veilig naar school?

Al jaren belooft het bestuur aan de scholengemeenschappen en de bewoners van de Kempenlaan een oplossing voor de onveilige verkeerssituatie in hun straat. Uiteindelijk werd nog maar eens de bal doorgeschoven naar 2 studiebureaus (Mobiel 21 en Suunta). Die startten vorig jaar met een participatietraject. Op een info-avond op 20 oktober 2021 konden de scholen, ouders en de buurtbewoners een enquête invullen en de knelpunten in kaart brengen. In een panelgesprek werden de resultaten van de enquête besproken. Daarna viel alles stil.
Groen vroeg dus naar de stand van zaken, maar schepen Jens Eggers kon niet garanderen dat er op korte termijn schot in de zaak zou komen.

Waarvan akte.  

02. Bomencharter, een lege doos?

Keerbergen ondertekende op 17 oktober 2019 het bomencharter (https://bomencharter.be) engageerde zich hiermee om op het grondgebied van de gemeente een bepaald aantal bijkomende bomen te planten. Volgens de website van het bomencharter heeft Keerbergen in de periode 2019 - 2024 geen enkele boom geplant.
Groen vraagt zich af of de gemeente van plan is om voor het eind van de legislatuur alsnog bomen aan te planten.
In zijn antwoord verwijst Schepen Benno Daemen naar de succesvolle actie ‘behaag je tuin’, waardoor burgers zich goedkoop plantgoed kunnen aanschaffen. Ook bomen die na omgevingsvergunningen aangeplant worden, telt de schepen er bij. Burgers moeten zich immers net zo goed als de gemeente engageren tot het planten van meer bomen, aldus de schepen.
Hij vermeldt wel niet dat bij het bouwen van een woning vaak meer bomen sneuvelen dan er achteraf bij komen.
Maar van dat ondertekende bomencharter er voorlopig niks in huis.
.

De Groene agenda van september 2022

Mobirise

01. Ons verwaarloosd geboortebos

“Een geboortebos staat symbool voor de wens dat elk kind moet kunnen opgroeien in een gezonde en groene wereld”
Raadslid De Lobel vraagt in naam van onze kinderen dat het bestuur deze zin zeer letterlijk neemt…
De toestand van het geboortebos in Keerbergen is immers lamentabel.
Tientallen jong aangeplante bomen zijn stuk, afgebroken of uitgetrokken.
De algemene indruk die een bezoeker krijgt, is er een van volledige verwaarlozing: het voetpad verdwijnt op sommige plekken onder het onkruid, losse planken liggen hier en daar verspreid, de bescherming die rond verschillende jonge boomtjes hing, ligt verwaaid over het veld. Zelfs het bord met de aankondiging en uitleg over het geboortebos ligt stuk gebroken op de grond. Groen wil dan ook weten hoe het komt dat het geboortebos er zo verwaarloosd bijligt en wanneer het geboortebos weer in ere hersteld zal worden.
Schepen Daemen bevestigt de verloederde situatie. Hij belooft beterschap en zal de hele toestand van het bos in het voorjaar evalueren.

02. Cultuur voor iedereen!? 

In deze tijden van toenemende armoede en onbetaalbare facturen kan het een hele opluchting zijn dat een avondje cultuur en ontspanning geen hap in het budget meer betekent. In de GR van december 2021 stelde Groen al de vraag of Keerbergen net zoals Heist-o-d-Berg een vrijetijdskaart (VTK) zou invoeren voor jongeren, voor volwassenen met een zeer bescheiden inkomen en voor personen met een handicap. Ook het bestuur was toen voorstander van een sociaal tarief, en de concrete uitwerking hiervan werd door de Gemeenteraad zelf unaniem goedgekeurd. Voorlopig is er van zo’n veralgemeend sociaal tarief echter nog altijd geen sprake, zegt Groen.
Schepen van sociale zaken Liesbet Claesen zegt dat de sociale dienst  voor GC Den Bussel en voor andere activiteiten in de gemeente (bijv. schaatspiste) tickets koopt en die verdeelt onder de kansengroepen. Maar van een veralgemeend sociaal cultureel tarief is dus nog altijd geen sprake.
Ons voorstel voor een socio-cultureel K-Pasje voor jong en oud blijft dus overeind.

De Groene agenda van juni 2022

Mobirise

01. 30 dagen minder wagen? 

Groen Keerbergen weet het: wie wat vaker de fiets neemt, ervaart al snel hoe verfrissend fietsen is. Je hoofd raakt leeg, je inspanning wordt ontspanning, je geeft een boost aan je gezondheid en je bespaart een behoorlijke cent. In een moeite door, lever je een positieve bijdrage aan het milieu en klimaat.
Daarom vraagt Groen Keerbergen (raadslid De Lobel) op de Gemeenteraad van juni 2022 dat ook Keerbergen zich schraagt achter de principes van https://www.30dagenminderwagen.be/.
Ouders die samen met hun kinderen naar school fietsen of stappen, kunnen ‘de motor’ zijn voor gezonde gewoontes, voor henzelf en voor hun kroost.
Al op de eerste gemeenteraad in 2019 vroeg Groen Keerbergen aan de burgemeester en schepenen om met alle raadsleden een fietstocht door de gemeente te maken en aan den lijve te ondervinden waar het onveilig is voor stappers en trappers. Al jaren zijn die zwarte punten gekend en al jaren gebeurt er vrijwel niks.
"We zijn ermee bezig, en…wacht nog even tot de dorpskern vernieuwd is…” zijn zowat de meest gebruikte antwoorden op alle vragen hierover. Er zit weinig fietsbeweging in het beleid. Maar burgers mengen zich - gelukkig - meer en meer in dit debat met vragen en verzoekschriften. (zie de gemeenteraden van mei, februari 2022)

02. Dankzij Groen krijgt Raamdal warmte uit ons afvalwater.

In juni vragen we ons af of er nog beweging in het riothermie-dossier zit. En wat blijkt? Dankzij onze interventie op de GR van april nam het bestuur contact op met Aquafin en is er een samenwerking in de maak. Raamdal, de nieuwe sociale woonwijk, die zal aansluiten op de wijk Vogelzang, zal via riothermie voorzien worden van een heel gunstige, lokaal geproduceerde, constante warmte uit het riool. De start van dit sociaal project is voorzien midden 2023. Hoe super is dat! Een bedankje voor dit Groene energiebesparende idee kan er naar gewoonte bij het bestuur natuurlijk niet af.

https://www.swleuven.be/keerbergen-raamdal/

03. De crisis en onze portemonnee 

Groen is benieuwd welke invloed de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne op de gemeentelijke financiën en investeringen hebben en vraagt zich af of hierdoor een aantal projecten niet zal kunnen doorgaan. Heeft de inflatie een gevolg op de loonmassa van de gemeente en hoe gevaarlijk wordt de meerkost voor energie?
Burgemeester Moons legt uit dat er door de corona- en energiecrisis tot 2025 een meerkost zal zijn van 2 miljoen euro. De meerjarenplanning zal dus aangepast moeten worden. Projecten worden niet geschrapt maar verschoven in de tijd. Sommige tot na de verkiezingen. Keerbergen wil tegen 2025 een autofinancieringsmarge van ongeveer nul euro kunnen voorleggen.

Wij volgen het van dichtbij op.

De Groene agenda van mei 2022

Mobirise

01. De kanker die Semcom heet

Na een extra gemeenteraad van 9 april 2021 over de toekomst van het gebouw Na een extra gemeenteraad van 9 april 2021 over de toekomst van het gebouw Semcom en nadat het bestuur de bouwvergunning afgewezen had, werd het bijzonder stil rond ‘de Semcom’.
Groen raadslid Dirk De Lobel vroeg het bestuur om zelf initiatief te nemen voor de renovatie van dit gebouw in verval en na te denken over een moderne invulling van dit bouwproject. Maar doordat de Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant besliste dat het gebouw afgebroken moet worden en het perceel enkel voor woningen in aanmerking komt, wil de gemeente niet zelf in dit project investeren.
Een gemiste kans vindt Groen. De site is immers uitermate geschikt voor sport- en/ of cultuurevenementen. Als er toch woningen gebouwd moeten worden, dan liefst modulaire panden, geschikt voor co-housing bijvoorbeeld.

De Groene agenda van april 2022

Mobirise

01. Verwarmen we ons straks met ons afvalwater?

De energieprijzen swingen de pan uit. We kunnen met moeite onze energierekening betalen. Duurzame oplossingen dringen zich dus op. Als die bovendien lokaal zijn, worden we onafhankelijk van grote monopolistische energieleveranciers.
Misschien is zelfs het water uit onze riolen een deel van de oplossing.
Bij Aquafin kunnen gemeenten sinds kort terecht voor Riothermie:
“Riothermie is een innovatieve maar eenvoudige technologie die weinig infrastructuur vereist. Ze maakt gebruik van de restwarmte in het rioolwater, afkomstig van onder meer douches en wasmachines, om gebouwen mee te verwarmen. Een warmtewisselaar in de riolering en een warmtepomp in het gebouw volstaan hiervoor.” volgens aquafin.be. Op de potentieelkaart van Aquafin voor Keerbergen blijkt dat een groot stuk van de Raambeekvallei uitermate geschikt is voor riothermie. Groen raadslid Kestens vraagt daarom het bestuur contact op te nemen met de verantwoordelijke van Aquafin om de mogelijkheden van riothermie in onze gemeente te onderzoeken.
Schepen Daemen ziet niet zo direct kansen voor riothermie in Keerbergen, wegens te duur en omdat er te weinig huizen dicht bij de warmtebron staan, maar belooft toch Aquafin te contacteren.

We wachten af.

De Groene agenda van maart 2022

Mobirise

01. Adviesraden en de democratie  

Informatie delen, mails beantwoorden, op vragen van burgers reageren, het is niet de sterkste kant van de meeste schepenen. Misschien zijn er goedwerkende adviesraden, waar het bestuur een beroep doet op de kennis van inwoners en samen oplossingen vindt voor complexe uitdagingen. Een moderne democratie bevraagt de burger immers niet enkel in het stemhokje, dat is de boodschap van Groen Keerbergen via ons raadslid Dirk De Lobel.
Als inwoners de verslagen van die adviesraden raadplegen op de website van de gemeente, kunnen ze perfect op de hoogte zijn van wat er op die raden besproken wordt. Toch? In Keerbergen niet altijd. De verslagen van de adviesraden worden niet of zeer laattijdig gepubliceerd. De Milieuadviesraad (MAR) - eerlijk is eerlijk - levert goed werk, ook de Seniorenraad en de Cultuurraad zijn actief. Maar onze gemeente beschikt zoals we al vaker opmerkten, niet over een mobiliteitsraad. Dat is, net op het moment dat grote aanpas-singswerken in de dorpskern gepland worden, een regelrechte schande.
 

De Groene agenda van februari 2022.

Mobirise

01. Veilig fietsen 

Met veel plezier vernamen we in de gemeenteraad van januari 2022 dat er in de meerjarenplanning 450.000 EUR was voorzien voor het verbeteren en aanleggen van fietspaden in onze gemeente. Maar tot op vandaag is er nauwelijks wat gebeurd.
Rode stroken op de fietspaden aanbrengen, zeker bij kruispunten (zoals onze Groene fractie die vroeg op de gemeenteraad van mei 2019), geen sprake van. Knelpunten zoals de overgang tussen de Fazantendreef naar de Hazendreef op de Tremelobaan of de overgang van de Torteldreef op de Oude Putsebaan structureel aangepakt, neen hoor. Nochtans zijn dat dé schoolroutes van de gemeente, waar jongeren twee tot drie keer per dag passeren. Groen legde deze pijnpunten al van de eerste gemeenteraad van 2019 op tafel en wees erop dat Keerbergen al sinds 2009 over een plan voor veilige schoolroutes beschikt, maar daar niets mee doet. Ook de gevaarlijke punten op de Haachtsebaan en de Mechelsebaan en de ondermaatse fietspaden, worden niet aangepakt. Om nog maar te zwijgen over het aanleggen van nieuwe, bredere fietspaden.
Nochtans voerde de CD&V campagne met de slogan Koning Fiets! De realiteit is: we lo-pen hopeloos achterop in het installeren van fietsstraten en straten met fietssugges-tiestroken en/of fietsvriendelijke straten.
Tussen haakjes, een goed werkende mobiliteitsraad had deze problematiek al kunnen bespreken en voorstellen doen, om de knelpunten sneller in kaart te brengen, een voorbereidend plan van aanpak op te stellen. 

De Groene agenda van januari 2022

Mobirise

01. Over verzoekschriften, e-mails 

Art. 28. Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, bij de openbare overheden in te dienen.

Burgers stellen vragen, sturen mails naar raadsleden en schepenen. Sinds kort hebben Keerbergenaars ook het verzoekschrift ontdekt. Dit is een officiële vraag, ondertekend door één of meerdere burgers, aan de burgemeester, aan de voorzitter van de gemeenteraad. Hiermee beroepen ze zich op artikel 28 van de Grondwet :
of op Artikel 304 §2 en §5 van de Vlaamse Codex.
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029017&param=inhoud&AID=1235162

Het verzoekschrift komt op de agenda van de gemeenteraad en het bestuur is verplicht binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker(s) te geven. Deze maand diende een inwoner een verzoekschrift in om dringend de onveilige verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers op de Haachtsebaan en de Hansbrug aan te pakken. Hopelijk luistert het bestuur sneller naar een burger dan naar raadsleden van de Groene fractie.

Mobirise