ZWERFVUILACTIE

Groen Keerbergen neemt graag deel aan een zwerfvuilactie. Jammer alleen dat het nog moet. Wanneer stapt onze gemeente eindelijk voluit in de statiegeldalliantie zoals honderden gemeenten uit VL en NL al lang deden. Hoe meer gemeenten deelnemen, hoe groter de druk op de Vlaamse overheid. https://statiegeldalliantie.org/

DIERENWELZIJN  

Groen Keerbergen neemt dierenwelzijn ter harte. Daarom bezochten we op de werelddierendag Helga’s Poezenopvang, samen met dierenactiviste Loes Van de Heuvel. We willen goed geïnformeerd helpen sensibiliseren rond opvang van dieren. Elke keer pleiten we in de gemeente voor diervriendelijk vuurwerk zonder dat vreselijke lawaai waardoor veel dieren van slag raken. Traditioneel vuurwerk is even heel mooi, maar het veroorzaakt ook milieuvervuiling: fijnstof en CO2 in de lucht en zware metalen in de bodem en het water. Nog een reden om voor een dier- en milieuvriendelijk alternatief te kiezen.  

BEMALINGEN  

Groen verzet zich met klem tegen de overbodige bemalingen bij het bouwen van woningen en vooral van appartementsgebouwen. Grondwater zomaar in de riolering lozen is strafbaar en maatschappelijk onverantwoord. De reglementering is duidelijk: water moet in de naburige velden geloosd worden (ook al ligt die ver weg) of gedeeltelijk in containers gebufferd worden, zodat buurtbewoners van het water gebruik kunnen maken.

Groen maakte zo vaak mogelijk foto’s van die overtredingen. Helaas is de controle op bemalingen nog altijd vrijwel onbestaande. Wij blijven een oog in het zeil houden.

https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/water-lozen/lozen-van-bemalingswater 

BOMEN KAPPEN 

Iedereen heeft het gezien: heel wat bomen gingen in Keerbergen tegen de vlakte in het afgelopen jaar. Dat kwam niet alleen door de ongeruste reactie op de vreemde boskaart van toenmalig minister Joke Schauvliege, maar ook door de zware stormwinden, in maart bijvoorbeeld. De grondwaterstand is laag, bomen drogen uit en worden gevoelig voor windworp. De voorbije maanden passeert dan ook een nieuwe golf aanvragen tot het kappen van (meestal) dennen op het schepencollege en die worden haast alle toegestaan, want de bomen zijn te oud, dood of vormen een gevaar voor de omgeving. Voor elke drie dennen komt (zou er moeten komen) een loofboom in de plaats. Vraag blijft: wie volgt dit allemaal op en is er niet dringend een algemeen waterplan en bomenbeleid in onze gemeente nodig? 

MEI PLASTIC VRIJ 

Groen ondersteunde "Mei plastic vrij”, nadat de Groene fractie had geconstateerd dat er nog steeds veel wegwerpplastic wordt gebruikt bij door de gemeente georganiseerde evenementen. Bij een actie van Groen op de vrijdagmarkt, bleek dat ook de marktkramers vragende partij zijn om plastic zakjes te verbieden, zoals dat in Brussel en Wallonië al het geval is

Wat als GROEN de komende jaren mee bestuurt?

‘Groet & ontmoet de Groene lijsttrekkers'

Groen Keerbergen geeft u graag de kans om de mens achter de foto te ontmoeten! Jessika Soors, An Moerenhout en Dirk De Lobel stellen zich kort voor, daarna beantwoorden zij al uw vragen en beslommeringen. Ook onze groene raadsleden Guy Kestens en Doreen Iwens zijn aanwezig. Nadien is er tijd voor een informele babbel met hapje en een drankje. Iedereen Welkom!

Meer info hier.

Fietsveilig Keerbergen

Voorstellen van Groen Keerbergen omtrent veilige mobiliteit voornamelijk voor fietsers.
Deze voorstellen werden voorgelegd tijdens onze lenteactiviteit op 20 mei 2018 “Fietsveilig Keerbergen”, een fietstocht die zowel over een aantal veilige fietsroutes zal gaan, als een aantal knelpunten aandoet die dringend dienen aangepakt te worden.

Ons uiteindelijke doel is een algemeen fietsbeleid te maken voor
Keerbergen waarbij de fietser – ongeacht om welke reden hij de fiets neemt - zich ervan bewust is dat hij deze verplaatsing op een veilige en leefbare manier kan doen.

Meer info hier

Mobiel Keerbergen?

‘Van autodenken naar fietsdenken: verre droom?’

"Als we onze mobiliteisproblemen echt willen oplossen, moeten we het stuur niet alleen omgooien, we moeten van stuur veranderen, leren 
fietsdenken." Dat zei mobiliteitsexpert Kris Peeters vorig jaar op 7 december op onze druk bezochte info-avond 'Mobiel Keerbergen'.

Meer info hier.

Peter Tom Jones

10 REDENEN TOT OPTIMISME
Ingenieur milieukunde Peter Tom Jones (KU Leuven)
brengt met zijn lezing "10 redenen tot (ecologisch) optimisme"
een verrassend positief geluid in het debat over de transitie
naar een sociaal rechtvaardig, ecologisch duurzaam en
economisch stabiel samenlevingsmodel.
Zijn grondige analyse is een inspiratie voor iedereen die in zijn
persoonlijk leven en in het maatschappelijk debat met een open
blik de boeiende veranderingen van vandaag wil aanpakken.

Flyer